Ποίοι Είμαστε

Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών (K.K.Π),η σύσταση και λειτουργία του οποίου έχει ανατεθεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Δημοκρατίας, ιδρύθηκε σύμφωνα με την 4ην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα και συνεργάζεται με όλα τα Κέντρα Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του K.K.Π είναι η παροχή πληροφοριών σε πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και εμπλέκονται σε ατύχημα στην Κύπρο και διαμένουν στην Κύπρο ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πρόσωπα που εμπλέκονται σε οδικό ατύχημα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένουν στην Κύπρο. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την ασφαλιστική εταιρεία του εμπλεκομένου οχήματος και τον αντιπρόσωπο της στην χώρα του ζημιωθέντα με βάση την 4η οδηγία, ώστε να μπορέσει ο ζημιωθείς να υποβάλει την απαίτηση του στο κράτος που διαμένει.ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Για Πληροφορίες:
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Βασιλέως Παύλου 17, 1425 Έγκωμη
Tel.: +357 22807168
Φαξ.: +357 22807105
e-mail.:roadtransport@rtd.mcw.gov.cy