ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών παρέχει πληροφορίες στα ακόλουθα πρόσωπα, νοουμένου ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν έννομο συμφέρον να λάβουν τα στοιχεία αυτά:

· σε οποιοδήποτε ζημιωθέντα,

· σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στην Δημοκρατία και που εμπλέκεται σε ατύχημα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή του Ευρωπαïκού Οικονομικού χώρου,

· σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία και που εμπλέκεται σε ατύχημα στη Δημοκρατία,

· σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία της οποίας ασφαλιζόμενος εμπλέκεται σε ατύχημα με όχημα του οποίου ο οδηγός, ή ο ιδιοκτήτης, ή η ασφαλιστική του εταιρεία ή η διεύθυνση του είναι άγνωστη.2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

· Εάν ένα ατύχημα συμβεί στο εξωτερικό, και υπεύθυνος είναι Κύπριος οδηγός, ο τελευταίος πρέπει να παρέχει στο ζημιωθέντα όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την πράσινη κάρτα του, τον αριθμό ασφαλιστηρίου της συνοριακής ασφάλισης του ή τον αριθμό ασφαλιστικού συμβολαίου που διατηρεί στην Κύπρο έναντι της Αστικής του ευθύνης (έναντι τρίτου). Παράλληλα, και σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ενημερώσει την ασφαλιστική του εταιρεία.

· Εάν ένα ατύχημα γίνεται στο εξωτερικό, και υπεύθυνος είναι άλλος από τον ζημιωθέντα Κύπριο, ο Κύπριος ζημιωθείς πρέπει να σημειώσει τα προσωπικά στοιχεία του αλλοδαπού οδηγού, όπως το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του, καθώς επίσης και τις λεπτομέρειες της ασφάλειας του οχήματος, όπως τον αριθμό ασφαλιστηρίου, τον χρόνο ισχύος του, τον αριθμό εγγραφής του οχήματος, όνομα και διεύθυνση της ασφαλιστικής επιχείρησης που εξέδωσαν το ασφαλιστήριο και να απευθυνθεί στη συνέχεια στην εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία, η οποία είναι αρμόδια για το χειρισμό της αξίωσης και της πληρωμής της αποζημίωσης.

Σε περίπτωση που ο ζημιωθείς επιστρέψει στην Κύπρο κατέχοντας τα προαναφερόμενα στοιχεία, θα μπορεί να υποβάλει την απαίτηση του στον Κύπριο αντιπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας του αλλοδαπού οχήματος3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών διατηρεί μητρώο στο οποίο φαίνεται κάθε εγγεγραμμένο Κυπριακό όχημα που είναι ασφαλισμένο. Παράλληλα διατηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρεί τους αντιπροσώπους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Κύπρου που έχουν άδεια να διεξάγουν ασφαλιστικές εργασίες στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων, σε όλες της χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σε περίπτωση που οποιονδήποτε πρόσωπο εμπλακεί σε ατύχημα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστρέψει στο κράτος που διαμένει, τότε έχει έννομο συμφέρον και μπορεί να αποταθεί στο Κέντρο Πληροφοριών της χώρας του για πληροφορίες.

Στην περίπτωση αυτή το Κέντρο Πληροφοριών της χώρας του ζημιωθέντα θα επικοινωνήσει με το Κέντρο Πληροφοριών του κράτους που έγινε το ατύχημα, και θα ζητήσει να πληροφορηθεί τον αντιπρόσωπο της ασφαλιστικής επιχείρησης, που είχε ασφαλισμένο το όχημα με το οποίο ενεπλάκη στο ατύχημα ο ζημιωθείς.

Το Κέντρο Πληροφοριών του ζημιωθέντα, μόλις πάρει τις πληροφορίες που ζήτησε, θα επικοινωνήσει με το ζημιωθέντα και θα του κοινοποίησει τον αντιπρόσωπο στον οποίο θα μπορεί να υποβάλει την απαίτησή του.

Νοείται ότι το θύμα θα προσκομίσει τέτοιες πληροφορίες (δέστε Συχνές Ερωτήσεις 2) ώστε να βοηθήσει το Κέντρο Πληροφοριών της χώρας του στον εντοπισμό του αντιπρόσωπου.4. ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ;

Κάθε πρόσωπο που διεκδικεί αποζημιώσεις από το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων, υποβάλλει απαίτηση πάνω σε καθορισμένο έντυπο. Όσον αφορά απαιτήσεις για ζημιές οχημάτων, επιπρόσθετα θα πρέπει το πρόσωπο που διεκδικεί αποζημιώσεις να ειδοποιήσει το Ταμείο να επιθεωρήσει τη ζημιά του οχήματός του πριν την έναρξη των επιδιορθώσεων. Κάθε απαίτηση εξετάζεται ξεχωριστά και είτε διευθετείται εξώδικα, είτε καταλήγει στο Δικαστήριο.5. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η 4Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ?

Η οδηγία ισχύει για όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και για την Ισλανδία, Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.Την 1ην Μαΐου 2004 η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Γι΄αυτές τις χώρες η 4η οδηγία ισχύει για τα ατυχήματα που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1ην Μαΐου 2004.6. ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η 4Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ;

Από την 1/5/2004 ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη, η Κύπρος μαζί με τις 24 χώρες της ΕΕ, την Ελβετία , την Κροατία, την Ισλανδία και την Νορβηγία θεωρούνται ενιαία επικράτεια. Αυτό συνεπάγεται ότι, εάν κάποιος Κύπριος μεταφέρει σε μία από τις πιό πάνω χώρες μηχανοκίνητο όχημα με Κυπριακή πινακίδα εγγραφής, δεν πρέπει να ελέγχεται στο σημείο εισόδου της χώρας γιά απόδειξη ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης, αφού το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης εγγυάται την καταβολή αποζημίωσης σε οποιονδήποτε ζημιωθέντα στις χώρες που αναφέρονται προηγουμένως, είτε το Κυπριακό όχημα έχει ασφαλιστική κάλυψη είτε όχι.