ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (GREEN CARD)

Το σύστημα της Διεθνούς Κάρτας Ασφάλισης Αυτοκινήτων γνωστό και ως σύστημα Πράσινης Κάρτας, επινοήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 1953. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει τους αυτοκινητιστές που ταξιδεύουν δια μέσου των συνόρων περισσοτέρων χωρών (όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση), καθώς επίσης και στην προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων από τους συγκεκριμένους αυτοκινητιστές στη συγκεκριμένη χώρα που ταξιδεύουν, σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους βασικούς σκοπούς του συστήματος, που είναι:

  το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος δεν θα πρέπει να βρεθεί σε μειονεκτική θέση για τον λόγο ότι οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημίες που του προκλήθηκαν οφείλονται σε ένα αυτοκινητιστή που επισκέπτεται τη χώρα του και όχι σ' ένα αυτοκινητιστή που είναι μόνιμος κάτοικος, και


  οι αυτοκινητιστές που κυκλοφορούν έξω από τα σύνορά τους δεν θα πρέπει να υφίστανται ταλαιπωρίες στα σύνορα του κάθε κράτους που διασχίζουν, για λόγους που σχετίζονται με την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Πράσινης Κάρτας, στα 50 και πλέον χρόνια που λειτουργεί, είναι αναμφισβήτητη, γιατί έχει επιτύχει απόλυτα τους αντικειμενικούς του στόχους. Το σύστημα Πρασίνων Καρτών στηρίζεται κατ αρχήν στην υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης των οχημάτων και στην ίδρυση Οργανισμών με το όνομα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης, αναγνωρισμένων από την Κυβέρνηση του κάθε κράτους που μετέχει στο Σύστημα και τα οποία εκτυπώνουν ή και εκδίδουν Διεθνή Πιστοποιητικά Ασφάλισης (Πράσινες Κάρτες) για την κάλυψη αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων σε άλλο κράτος. Τα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης συνάπτουν μεταξύ τους Συμφωνίες οι οποίες ρυθμίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή του συστήματος Πρασίνων Καρτών.

Αυτή την στιγμή, το σύστημα Πράσινης Κάρτας αποτελείται από 44 Εθνικά Γραφεία.