home page
about us
services
solutions
contacts

 

Διαδικασία παραχώρησης τεχνικών χαρακτηριστικών οχημάτων μέσω διαδικτύου από τό Τμήμα Οδικών Μεταφορών

1. Τεχνικά χαρακτηριστικών οχημάτων που παραχωρούνται

Τα τεχνικά χαρακτηριστικών οχημάτων που τηρούνται στο Βιβλίο Εγγραφής Μηχανοκινήτων Οχημάτων με βάση το Κανονισμό 4 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984, θα παραχωρούνται με την εγγραφή του αιτητή στο σύστημα παραχώρησης τεχνικών χαρακτηριστικών οχημάτων εφεξής «Σύστημα»:

  α) Αριθμός Πλαισίου
β) Κατασκευή
γ) Παραλλαγή
δ) Εκδοχή
ε) Τύπος Αμαξώματος
στ) Εμπορική Ονομασία
ζ) Κυβισμός Μηχανής
στ) Απόδοση Μηχανής
ζ) Καύσιμο
η) Ημερομηνία κατασκευής


2. Απόκτηση άδειας πρόσβασης, Δικαίωμα χρήσης και Χρεώσεις

2.1 Aπόκτηση άδειας πρόσβασης και δικαίωμα χρήσης

Για την πρόσβαση στα στοιχεία των εγγράφων που αναφέρονται πιο πάνω απαιτείται εγγραφή για απόκτηση άδειας πρόσβασης σε κατάλογο ο οποίος τηρείται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ). Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά με την καταβολή ετήσιας χρέωσης ύψους τριακοσίων πέντε Ευρώ (305 €) για κάθε ημερολογιακό έτος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής του ποσού στο ΤΟΜ. Με την έγκριση της αίτησης και την αυτόματη εγγραφή στο κατάλογο ο αιτητής αποκτά άδεια πρόσβασης και ταυτόχρονα ένα δικαίωμα χρήσης. Για το δικαίωμα χρήσης καταβάλλεται από τον αιτητή το ποσό των 10 ευρώ.

2.2 Επιπρόσθετα δικαιώματα χρήσης για εταιρείες
Οι Εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα δικαιώματα χρήσης. Το επιπρόσθετο δικαίωμα χρήσης δημιουργείται διαδικτυακά από τον προσωπικό λογαριασμό της εταιρείας. Για την δημιουργία του δικαιώματος χρήσης ο χρήστης καταχωρεί διαδικτυακά τα στοιχεία 3.4(α) μέχρι (ζ) που αναφέρονται στο σημείο 3.4 πιο κάτω. Σημειώνεται ότι, για κάθε επιπρόσθετο δικαίωμα χρήσης για την ίδια χρονική περίοδο, καταβάλλεται το ποσό των 10 ευρώ.

3. Εγγραφή στο Σύστημα

3.1   Ο αιτητής θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει ηλεκτρονικά το αίτημα του για να συμπεριληφθεί στο κατάλογο για να λαμβάνει τεχνικά χαρακτηριστικά οχήματος που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω.

3.2   Ο αιτητής θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης του.

3.3   Η αίτηση αφού γίνει αποδεχτή από το ΤΟΜ θα καταχωρίζεται στο κατάλογο των εγκεκριμένων από το ΤΟΜ για να λαμβάνουν τα καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικών οχημάτων.

3.4   Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του ΤΟΜ γίνεται αφού καταχωριστούν τα ακόλουθα στοιχεία στην καθορισμένη για το σκοπό αυτό από το ΤΟΜ ιστοσελίδα:

  (α) Όνομα
(β) Επίθετο
(γ) Αριθμός ταυτότητας / αριθμός νομικού προσώπου και τύπος ταυτότητας
(δ) Ημερομηνία γεννήσεως/ εγγραφής εταιρείας
(ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(στ) Ένας κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα καταχωριστεί δύο φορές για σκοπούς επιβεβαίωσης
(ζ) Μία ερώτηση από τις προσφερόμενες από το σύστημα και την απάντηση της, για σκοπούς ανάκτησης κωδικού πρόσβασης του εγγεγραμμένου πρόσωπου σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό χρειαστεί να ανακτήσει κωδικό πρόσβασης.


3.5   Μετά την εγγραφή, θα παραχωρείται στον αιτητή κωδικός χρήστη (user name) και κωδικός πρόσβασης (password) που καταχωρίστηκε με βάση την παράγραφο 3.4(στ) του παρόντος Μέρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο καθορισμένο για το σκοπό αυτό διαδικτυακό Σύστημα του ΤΟΜ.

3.6   Για να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης του αιτητή αυτός δηλώνει ηλεκτρονικά ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τον τρόπο που θα γίνεται η χρήση των τεχνικών χαρακτηριστικών μηχανοκινήτου οχήματος.

3.7   Τα καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικών οχημάτων θα παραχωρούνται με την καταχώρηση του διακριτικού αριθμού εγγραφής του μηχανοκίνητου οχήματος.

4.Αποποίηση Ευθύνης

Το ΤΟΜ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών για τεχνικούς λόγους ούτε διαφοροποιούνται οι οικονομικές υποχρεώσεις των χρηστών σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής της υπηρεσίας.

Το ΤΟΜ δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που πιθανόν να προκληθούν στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη.

Το ΤΟΜ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του μηχανογραφικού συστήματος.

5.Διακοπή Υπηρεσίας

Το ΤΟΜ έχει το δικαίωμα να διακόπτει την παροχή της υπηρεσίας χωρίς προηγουμένως να ενημερωθεί ο χρήστης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν δεν καταβληθούν εγκαίρως στο ΤΟΜ οι οικονομικές υποχρεώσεις από το χρήστη
(β) Όταν γίνεται επεξεργασία των δεδομένων για σκοπούς άλλους από αυτούς που παρέχονται με βάση του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου Ν. 138(Ι)/2001.


Έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί την πιο πάνω δήλωση  ( Παρακαλώ κάνετε κλικ στο κουτί για να συνεχίσετε)