ΑΠΟΠΟΙΗΣΗOι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή
είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβαλλεται καθε δυνατή
προσπαθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως
ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικα
κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγραφου που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγραφων τότε έγκυρο
θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγραφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικα και
μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με
οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.